फुल संग नाता गासै भने ओईली जानेहोकी ….

आकाश संग नाता गासै भने भुईमा खसने होकी …

समय संग नाता गासै भने छोडी जाने होकी…

मानीस संग नाता गासु भने धोका पाईने होकी

 

Composer : Indra Thapa

1,515 Responses to “Nepali Sayari”


  1. आकासमा उड़नेचरीलाई केथा समुनदरको गहीराई कतीछ भनेर मागी हीड़ने भीकारी लाई केथा पीरेम को मुलया कीहुनछ भनेर

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers